Νέα
Ασφάλειες-ΦΔΧ E-mail
 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ- ΦΔΧ ΤΗΛ.6972383850-210 6965600
  BONUS MALUS
ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ 10 9 8 7 6 5 4 3 2

15-30

577

560

537

520

497

480

460

440

425

                   
                   

31-55

 775

755

725

695

670 

640

612

585

555 

                   

56-ΑΝΩ

1100

1060 

1015 

975 

935

895

860

815 

790 

        ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Ειδικότερα:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
 - ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 500.000,00 €
 - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ 100.000,00 €
 - ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ  
 - ΑΥΤΟΓΜΩΜΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ  
 - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ  
 - ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ)  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
 - ΚΑΛΥΨΗ 2 ΖΗΜΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΡΕ ΕΓΠΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
 - AUTOHELPER (ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΟ 1168)
 - ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΝΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
 - ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ

Όλες οι καλύψεις συμπεριλαμβάνονται στις τιμές που αναφέρονται πιο πάνω και είναι σε εξάμηνη βάση. Παρά ταύτα, υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης με ετήσια διάρκεια.

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να σας δώσει ο Εξειδικευμένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
τηλ. 210 69 65 600
κιν. 6972 38 38 50

Οι ασφαλίσεις με τα παραπάνω ειδικά ασφάλιστρα θα γίνονται μόνον στην έδρα του σωματείου (ΣΕΡΒΙΩΝ 16 & Λ. ΑΘΗΝΩΝ 27) Δευτέρα και Τετάρτη 18:00-20:00